สุขภาพทางการเงิน เรื่องสำคัญที่ต้องตรวจเช็คอยู่เสมอ

สุขภาพทางการเงิน เรื่องสำคัญที่ต้องตรวจเช็คอยู่เสมอ

สุขภาพทางการเงิน เรื่องสำคัญที่ต้องตรวจเช็คอยู่เสมอ หลาย ๆ ครั้ง เราจะได้ยินผู้คนพูดถึงการตรวจเช็ค “สุขภาพทางการเงิน” เพื่อประเมินว่าสุขภาพทางการเงินของเรานั้นแข็งแรงหรืออ่อนแอ ต้องเยียวยาแก้ไขหรือไม่อย่างไร คล้าย ๆ กับการที่เราต้องตรวจเช็ค “สุขภาพร่างกาย” เป็นประจำทุกปี ถ้าพบว่ามีการเจ็บป่วย ก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ จะได้รีบรักษา

ถ้ายังไม่เจ็บป่วย ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ ควรหาทางป้องกัน หลาย ๆ  คนอาจจะเริ่มสงสัยว่าตกลงคำว่า “สุขภาพ (ร่างกาย)” กับ “การเงิน” จริง ๆ แล้วมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ หรือเป็นเพียงการหยิบยกคำมาใช้เพื่อให้เข้าใจการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น เราลองมาพิจารณากัน โดยทั่วไปแล้ว

เวลาเรานึกถึงการวางแผนการเงิน กรอบความคิดที่มักเกิดขึ้นจะเป็นดังภาพด้านล่าง คือ เราจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่งคั่ง ผ่านการบริหารรายรับรายจ่าย การจัดการหนี้สิน และที่เน้นย้ำกันมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการลงทุนให้งอกเงยผ่านการจัด Portfolio ของสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Financial Capital

เช่น เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือ Real Capital เช่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ควบคู่ไปกับความพยายามที่จะปกป้องทรัพย์สินที่หามาได้และการทำประกันภัย เผื่อโชคร้ายต้องสูญเสียทรัพย์สินเดิมไปจะได้มีเงินชดเชยไปซื้อทรัพย์สินใหม่มาทดแทน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เราวางไว้

สุขภาพทางการเงิน เรื่องสำคัญที่ต้องตรวจเช็คอยู่เสมอ

สุขภาพทางการเงิน เรื่องสำคัญที่ต้องตรวจเช็คอยู่เสมอ

ถ้าเราตีกรอบความคิดไว้แบบนี้ จึงเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจที่เราจะรู้สึกว่า “สุขภาพ (ร่างกาย)” กับ “การเงิน” เป็นเรื่องที่ไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่ และมักจะลงท้ายด้วยการละเลยสุขภาพเพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงิน หากแต่ว่าในทางการเงินถ้าพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน สินทรัพย์ที่เรามีมิได้มีเพียง Financial Capital และ Real Capital เท่านั้น

แต่เรายังมี Human Capital หรือทรัพยากรบุคคลซึ่งก็คือตัวเรานั่นเองเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญมากที่สุดแต่มักถูกมองข้าม ทั้ง ๆ ที่ในชีวิตของคนส่วนใหญ่ Human Capital มักเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นที่มาของ Financial Capital และ Real Capital อีกด้วย ยิ่งถ้าเราเพิ่งเข้าสู่วัยทำงาน Human Capital นี้ต้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดใน Portfolio ของเราทีเดียว

Human Capital มักถูกมองข้ามไม่ได้นับว่าเป็นสินทรัพย์และถูกละเลยไม่ดูแล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Human Capital นั้นซื้อขายไม่ได้ แต่ถึงแม้ว่าจะซื้อขายไม่ได้ Human Capital นี้ก็มีมูลค่า และในทางทฤษฎีเราสามารถตีมูลค่า Human Capital ได้ ทางหนึ่งที่เราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์นี้ได้ก็โดยการพัฒนาศักยภาพของเรา

แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระลึกไว้เสมอคือ Human Capital มักมีมูลค่าลดลงตามกาลเวลาอันเนื่องมาจากสังขารและความเสื่อม ซึ่งเราไม่สามารถฝืนธรรมชาติเรื่องนี้ แต่เรายังโชคดีที่มีวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราสามารถชะลอความเสื่อมได้ การลดค่าของ Human Capital นี้จะยิ่งเร่งเร็วขึ้นเป็นทวีคูณถ้าเราเจ็บป่วยก่อนวัยอันควร ลองนึกถึงวันที่เราไม่สบายด้วยโรคเล็ก ๆ น้อย ๆ

สุขภาพทางการเงิน เรื่องสำคัญที่ต้องตรวจเช็คอยู่เสมอ

เช่น เป็นหวัด ไอ หรือท้องเสีย อ่อนแรง เพียงแค่โรคเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ก็สามารถทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ของเราลดลง แล้วถ้าเราเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอันเกิดจากความเสื่อมทั้งหลาย (กลุ่มโรค NCDs) เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือด อัลไซเมอร์ ฯลฯ มูลค่าของสินทรัพย์นี้อาจจะลดลงเร็วและแรงถึงระดับด้อยค่าได้เลย

เมื่อตัวเราแท้จริงแล้วเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญมากที่สุดที่เราครอบครองอยู่ เราก็ควรที่จะหวงแหนและดูแลสุขภาพร่างกายให้สมกับมูลค่าของสินทรัพย์นี้ เราพึงตระหนักเสมอว่า

การใช้ร่างกายอย่างหนักเพื่อเพิ่มมูลค่าของ Financial Capital และ Real Capital ไม่ได้ทำให้ความมั่งคั่งโดยรวมเพิ่มขึ้นเสมอไป เพราะเราเอา Human Capital ไปแลก ซึ่งมูลค่า Human Capital ที่ลดลงอาจมากกว่า Financial Capital และ Real Capital ที่เพิ่มขึ้นก็ได้ ดังนั้นเราควรดำเนินชีวิตอย่างมีสมดุล

ร่างกายเราต้องการการดูแลเฉกเช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่น ๆ เมื่อเรามีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ เช่น บ้าน เรามักจะรับเงื่อนไขในการดูแลและลงมือปกป้องบำรุงรักษาสินทรัพย์เหล่านั้นเพื่อไม่ให้ชำรุดเสียหายและคงสภาพให้นานที่สุด นึกถึงช่วงฤดูฝน แทบทุกบ้านจะเตรียมปั๊มดูดน้ำ กระสอบทราย ไว้พร้อมเพื่อป้องกันน้ำท่วม

สุขภาพร่างกายก็เช่นเดียวกัน ถูกโจมตีจากอนุมูลอิสระอันก่อให้เกิดความเสื่อมตลอดเวลา เราก็ควรใส่ใจวิถีชีวิต ดูแลคุณภาพของอาหาร น้ำ อากาศที่เข้าสู่ร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และจัดการกับความเครียด เพื่อต่อสู้กับอนุมูลอิสระเหล่านั้น ป้องกันการด้อยค่าของ Human Capital ก่อนเวลาอันควร

สุขภาพทางการเงิน เรื่องสำคัญที่ต้องตรวจเช็คอยู่เสมอ

เมื่อเราใช้ Human Capital เพื่อแลก Financial Capital และ Real Capital ไปเรื่อย ๆ วันหนึ่งเราก็จะต้องใช้ Financial Capital และ Real Capital เพื่อแลก Human Capital กลับคืนมา ถ้าคำนึงกันถึงแค่มูลค่าอย่างเดียว การแลกคืนนี้ในหลาย ๆ ครั้งต้องถือว่าไม่คุ้มค่า แต่เราคือมนุษย์ มิติของชีวิตมนุษย์ลึกซึ้งกว่าคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม

ท้ายที่สุดแล้วในนาทีแห่งความเป็นความตาย เราและคนที่รักเราจะยินดีแลก Financial Capital และ Real Capital มากมายเพื่อยื้อลมหายใจไว้ให้นานที่สุด ประกันสุขภาพมีส่วนสำคัญที่จะช่วยบรรเทาการสูญเสีย Financial Capital และ Real Capital ตรงนี้ได้

หลาย ๆ คนเริ่มมองเห็นความสำคัญและต้องการมีประกันสุขภาพไว้ แต่ใช่ว่าใครก็สามารถทำประกันสุขภาพได้ ถ้าสุขภาพไม่ดี อาจส่งผลให้ไม่สามารถทำประกันได้ พูดง่าย ๆ ว่าหมดสิทธิที่จะมีความคุ้มครอง หรือถ้าทำได้ ก็ได้ความคุ้มครองไม่ครบถ้วน หรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น นั่นหมายความว่า Financial Capital และ Real Capital ที่พยายามสะสมมามีความเสี่ยงที่จะลดลงเร็วและแรงเพื่อไปแลก Human Capital นั่นเอง

นอกจากนี้ เมื่อเราถือว่า Human Capital เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่อยู่ใน Portfolio รวมของเรา ก็จะส่งผลต่อการจัด Portfolio ของสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงด้วย นอกเหนือไปจากการต้องดูแลสุขภาพตามที่กล่าวไปข้างต้น

สุขภาพร่างกายมิได้มีความสำคัญแค่ด้านมูลค่า แต่มันหมายความถึงคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพให้ดีจึงไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องเป้าหมายทางการเงินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเป้าหมายชีวิต มันจะมีประโยชน์อะไร ถ้าเราสะสมความมั่งคั่งทางการเงินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่เราได้แค่นอนนิ่ง ๆ ภาคภูมิใจกับตัวเลขในบัญชี ยังไม่สายที่เราจะหันมาดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้

พาทุกคนไปทำความรู้จัก หอศิลป์ สถานที่รวบรวมศิลปะ หอศิลป์ เป็นสถานที่รวบรวมสะสมผลงานศิลปะไว้ และยังเป็นที่คอยจัดแสดงผลงานเหล่านี้อีกด้วย  เพื่อการศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่ ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่สาธารณชน

อ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่ : “ดูดวง” ราศีไหนปังสุดเดือนตุลาคม

Comments are closed.