คู่มือการให้อาหารสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ในแต่ละช่วงวัย

คู่มือการให้อาหารสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ในแต่ละช่วงวัย

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนัขที่ผู้คนนิยมเลี้ยงเป็นเพื่อนคู่ใจ เนื่องด้วยสุนัขพันธุ์นี้มีนิสียที่ขี้เล่น ใจดี เป็นมิตร และมีความเฉลี่ยวฉลาด เจ้าตูบพันธุ์นี้มีลักษณะตัวใหญ่ ขนฟู ขนยาว มีสีขนทั้งสีเหลืองอ่อนและสีเหลืองเข้ม เจ้าตูบตัวใหญ่นี้ต้องการการบำรุงรักษาในระดับปานกลางไม่มากมายเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าสุนัขพันธ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์จะไม่ต้องการดูแลมากนัก แต่เราก็ควรรู้วิธีเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่น้องหมาควรได้รับในแต่ละวัน  เพื่อให้สุนัขตัวใหญ่ขนสีทองของเราได้มีที่สุขภาพดีกันนะคะ  ซึ่งวันนี้เราได้นำ คู่มือการให้อาหารสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ดังนี้

คู่มือการให้อาหารสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์

คู่มือการให้อาหารสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
  • อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 สัปดาห์

เริ่มกันที่การดูแลลูกสุนัขตั้งแต่แรกเกิดกันก่อนเลยค่ะ ลูกสุนัขควรจะได้รับนมแม่หรือนมน้ำเหลืองเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงสามวันแรกที่ร่างกายต้องการสารอาหารเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทาน แต่ถ้าแม่สุนัขไม่สามารถให้นมได้ คุณควรเลี้ยงลูกสุนัขด้วยนมสำหรับลูกสุนัขโดยเฉพาะ ในสัปดาห์ที่ 4 คุณสามารถเริ่มให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปทีละน้อย ๆ โดยผสมกับนมอุ่น ๆ

  • อายุ 6-8 สัปดาห์

เมื่อสุนัขมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็ควรเริ่มฝึกให้ทานอาหารเม็ดได้แล้วค่ะ แต่ก็ยังต้องผสมน้ำอุ่นเพื่อให้มีความอ่อนตัวไม่แข็งจนเกินไป ควรให้ประมาณวันละ4 มื้อ   ( เช้า กลางวัน เย็น และ ก่อนนอน )

  • อายุ 9-11 สัปดาห์

ในระยะช่วงวัยนี้สุนัขเริ่มทานอาหารแข็งได้แล้วนิดหน่อย เราก็สามารถลดปริมาณน้ำอุ่นที่ผสมในอาหารลงได้

  • อายุ 3-5 เดือน

สุนัขของเราได้สามารถทานอาหารแข็งได้บ้างแล้ว เราจึงลดปริมาณน้ำอุ่นที่ผสมในอาหารลงอีก และลดจำนวนมื้ออาหารเป็นวันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)

  • อายุ 6 เดือนขึ้นไป

สุนัขของเราได้มีพัฒนาการที่ตัวใหญ่ขึ้นแล้ว เริ่มให้เขาหัดกินอาหารเม็ด โดยไม่ต้องผสมน้ำอีกต่อไปและลดการให้อาหารเหลือเพียง 1-2 มื้อต่อวัน

  • อายุต่ำกว่าห้าเดือน

ในช่วงวัยนี้สุนัขของเราต้องการอาหารทั้งปริมาณและสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมาก แบ่งเป็น 3-4 มื้อต่อวันโดยที่ต้องการปริมาณอาหารประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว การให้ปริมาณอาหารมาก ๆ และมีจำนวนมื้อต่อวันน้อยครั้งเกินไปจะทำให้โครงสร้างเสียได้นะคะ เราต้องทำการชั่งน้ำหนักสุนัขของเราอยู่สม่ำเสมอเพื่อคำนวณการให้อาหารที่เหมาะสมกับการเติบโตของเขา

  • เมื่ออายุได้ห้าถึงเจ็ดเดือน

ในช่วงเวลานี้เราต้องมั่นสังเกตุการเจริญเติบโตสุนัขของเราอยู่ตลอดเวลาว่าผอมไปหรืออ้วนไปหรือไม่ ในช่วงนี้ให้ลดความถี่ของการให้อาหารลงเป็นให้ 2 ครั้งต่อวัน แต่ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณอาหารให้มากขึ้นตามสัดส่วนน้ำหนักเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโต

  • อายุตั้งแต่เจ็ดถึงสิบเดือน

สุนัขของเราก็ได้เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวแล้วนะคะ จะกินอาหารน้อยลง แต่ยังคงให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน ช่วงนี้โกลเด้นจะเริ่มผลัดขน จะสังเกตุได้จากขนอ่อนที่หลุดร่วงและมีขนใหม่ที่ค่อนข้างแข็งกว่าและยาวกว่าขึ้นแทน

คู่มือการให้อาหารสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
  • โกลเด้น ที่อยู่ในวัยโตเต็มที่

เราอาจให้อาหารเพียง 1 มื้อต่อวันได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักและกิจกรรมประจำวัน หากออกกำลังกายมากเช่นออกเล่นกีฬาล่าสัตว์หรือแข่งขันวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่ายน้ำ ก็จำเป็นที่จะต้องให้ปริมาณอาหารที่มากขึ้นโดยแบ่งเป็น 2 มื้อต่อวัน อยู่ที่สุนัขของเรานั้นทำกิจกรรมมากน้องเพียงใด

  • โกลเด้น ที่มีอายุมาก

สุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ที่แก่แล้ว  เราจะให้อาหารที่คล้ายกับลูกโกลเด้น ทั้งนี้พลังงานจากอาหารหากไม่ได้ถูกใช้จะถูกสะสมเป็นไขมันได้ง่าย จึงมีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้ โปรตีนจะเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับอย่างเพียงพอ โดยต้องการไม่น้อยกว่า 15% แต่ต้องไม่มากเกินไปเพราะจะมีผลให้ไตทำงานหนักเกินไปหากได้รับโปรตีนเกินความจำเป็น

โกลเด้นจะไม่เบื่ออาหารง่ายนักหากได้รับอาหารที่มีคุณค่าแบบเดิม ๆ ตลอดชีวิต จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอาหารที่เคยกิน อาจใช้อาหารทีเตรียมเองนำมาผสมเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติได้ การเปลี่ยนอาหารทันทีอาจทำให้ท้องเสียได้ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนจะต้องค่อย ๆ เปลี่ยนทีละน้อยค่อยๆเพิ่มขึ้น หากทำอย่างไรก็ไม่กินอาหารเป็นเวลา 2-3 วันจำเป็นต้องปรึกษาสัตวแพทย์โดยทันที

เราได้นำวิธีเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ปริมาณอาหารที่เหมาะสมตามวัยของเจ้าตูบตัวใหญ่ของคุณแบบง่าย ๆ ตั้งแต่การกินอาหารในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เจ้าตูบของคุณมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก เพราะการกินอาหารให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญต่อเพื่อนคู่ใจของคุณ แล้วอย่าให้อาหารเจ้าตูบของคุณมากเกินไป เดี๋ยวจะอ้วนเอาง่าย ๆ นะคะ  เพราะน้ำหนักที่มากขึ้นจะทำให้เขาป่วยได้ง่าย  และด้วยสุนัขพันธุ์นี้มีลักษณะขนที่ทั้งฟูทั้งยาวจึงต้องขยันอาบน้ำและแปรงขนของเขาให้นุ่มฟูตลอดเวลา  เป็นอย่างไรกันบ้างกับคำแนะนะวิธีการให้อาหารฉบับง่าย ๆ เพียงเท่านี้เจ้าตูบของคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วค่ะ

ฮาแวร์ตช์ กับการเข้ามาอยู่ในสโมสรฟุตบอลระดับโลกอย่างเชลซี ที่มีนักเตะอายุน้อยอยู่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งหลายๆ คนนั้นเขารู้จักกันดีอยู่แล้วเนื่องจากบางคนเคยร่วมทีมกันในทีมชาติ ซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของเขา ซึ่งต้องมาดูกันว่าฟอร์มการเล่นของเขาจะจัดจ้านมากแค่ไหน

อ่านบทความเพิ่มเติม ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียน

Comments are closed.